SUSPENSIÓN RÉXIME DE VISITAS

SUSPENSIÓN RÉXIME DE VISITAS

     Dende a Rede de Mulleres levamos anos demandando a suspensión do réxime de visitas cos maltratadores, polo que celebramos positivamente a entrada en vigor do artigo 94 CC, no cal se recolle que dende o momento en que se denuncie unha situación...

Lexislación sobre violencia de xénero, igualdade e outras

VIOLENCIA DE XÉNERO ESTATAL Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. (B.O.E nº 313, 29/12/2004)http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf Lei Orgánica 11/2003, de 29 de setembro, de...
SAÍR RÁPIDO