CONCELLO DE VIGO


Información de Benestar Social sobre recursos municipais do Concello de Vigo ante o estado de alarma


1. Familias que teñen menores con bolsa de comedor en centros escolares de Vigo, con rendas inferiores a 300€ per cápita.

Enviar un correo a axuda.comedor@vigo.org co nome do menor, o centro no que están escolarizados e o número de conta IBAN para o ingreso.

2. Familias que teñen necesidades con menores non bolseiros de comedor, ou sen menores.

Enviar un correo a ofi.central@vigo.org ou chamar ao 010. As unidades de traballo social valorarán a procedencia de apoio económico mediante o Programa contra Desafiuzamentos e Emerxencia Social.

3. Maiores con necesidade de recibir axuda para realizar compra de alimentación. Enviar un correo a ofi.central@vigo.org ou chamar ao 010 cos datos de identificación, dirección e telefono.

4. Persoas maiores que residen sós e que necesitan apoio do SAF (Servizo Municipal de Axuda non Fogar):

a) Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria (coidados persoais, alimentación, etc.).
b) Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda.
c) Acompañamentos fóra do domicilio (citas e xestións).

Enviar un correo a ofi.central@vigo.org ou chamar ao 010. En lestes casos os responsables do SAF farán unha valoración social previa.

5. Persoas sen fogar, durmindo en rúa: ofértaselles a posibilidade de aloxamento alternativo ou reparto de comida, tendo que facilitar neste caso nome e dirección para levarlla.

6. Persoas que acudían regularmente aos comedores sociais: levaráselles a comida ás súas direccións.

Enviar un correo a ofi.central@vigo.org ou chamar ao 010 cos datos de identificación e o comedor social no que se lles está atendendo).

7. Familias de PSEAF (Programa socioeducativo de Apoio Familiar).

Valorarase a procedencia de apoio económico mediante o Programa contra Desafiuzamentos e Emerxencia Social, previo informe dos educadores sociais.

Documentación: ver documento completo [PDF]


CONCELLERÍA DE IGUALDADE DO CONCELLO DE VIGO


Violencia de xénero – Atlas de recursos


A Concellería de Igualdade do Concello de Vigo pon a disposición un atlas de recursos fronte a violencia de xénero

Ver: atlas de recursos da Concellería de Igualdade do Concello de Vigo


OFICINA DE DEREITOS SOCIAIS DE COIA


Punto de información sobre dereitos sociais, que funciona dende setembro de 2007, coa vontade de: ofrecer información alternativa sobre axudas sociais, visualizar/denunciar o empobrecemento e artellar respostas colectivas fronte ao capitalismo.

Ir a web da Ofina de Dereitos Sociais de Coia: ODS-Coia