Aviso Legal

Nome da entidade: ASOCIACIÓN REDE DE MULLERES CONTRA OS MALOS TRATOS DE VIGO 

Domicilio Social: Rúa Oliva, nº 12 36202 Vigo (Pontevedra)

CIF: G36928646

Teléfono: 986 222 328 

e-Mail: rededemulleres@rededemulleres.org

Sitio web: www.rededemulleres.org

OBXECTO

O responsable ou prestador do sitio web pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servicios de la Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a tódolos usuarios do sitio web respecto de cales son as condicións de uso da páxina. 

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como de calquera outra disposición legal que fora de aplicación. 

O responsable resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do responsable. 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE

O responsable exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada na súa páxina web, sempre que esa información sexa manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

USO DE COOKIES

O sitio web pode utilizar cookies (pequenos rexistros de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas esenciais para o correcto funcionamento e visualización do sitio web. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior desaparecendo ao rematar a sesión do usuario. 

Para máis información ver Política de Cookies

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 

O responsable do tratamento encóntrase profundamente comprometido co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garantiza o cumprimento íntegro das obrigacións dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade establecidas na Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal 3/2018 (LOPDGDD) e no Regulamento (UE) de Protección de datos 2016/679 (RGPD). 

Ponse a disposición dos usuarios a Política de Privacidade da entidade informando aos usuarios sobre os seguintes aspectos: 

  • Datos do Responsable del tratamento. 
  • Datos tratados e conservación dos mesmos. 
  • Finalidade do tratamento. 
  • Os dereitos que asisten aos interesados e o procedemento para exercitalos. 

Para máis información ver Política de privacidade 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

O sitio web, inclúe a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento; os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou, no seu caso, se dispón de licencia o autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web encóntranse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes. 

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao responsable e que puideran aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidera suscitarse respecto aos mesmos. 

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual o industrial, así como sobre calquera dos contidos da web poderá facelo deixando unha mensaxe a través do seguinte correo electrónico: rededemulleres@rededemulleres.org.

POLÍTICA DE ENLACES

Dende o sitio web, é posible redirixirse a contidos de terceiros sitios web. 

Dado que o responsable non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nos seus respectivos sitios web, non cabrá ningún tipo de responsabilidade respecto ao acceso a contidos externos. En todo caso, procederá a retirada inmediata de calquera contido que puidera contraviñer a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección do sitio web, e poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión. 

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Para a resolución de tódalas controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de tódolos conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Vigo. 

Para más información, o Usuario pode dirixirse á nosa Política de privacidade.

Novas

Consulta as novas que consideramos de interese.

Actividades

Formativas, de ocio, para a recuperación psicolóxica e social...

Recursos sociais

Enlaces a outros recursos que te poden axudar.

Recursos económicos

Enlaces ás convocatorias en prazo de presentación.

Lexislación

Coñece os teus dereitos.

Hemeroteca

A Rede de Mulleres na prensa.

Biblioteca

Recursos bibliográficos ná biblioteca da Rede de Mulleres.

Ligazóns

Información relevante noutras páxinas web.

Feminicidios

Listados de feminicidios cometidos no Estado Español.

Almanaque

A axenda da Rede de Mulleres.

Contacto

SAÍR RÁPIDO