Convocatoria da axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e períodos de vacacións escolares a través do programa Bono Concilia Familia

Estas axudas están enfocadas ás familias con nenos e nenas residentes en Galicia  de ata doce anos de idade, estes incluídos, para a atención de necesidades de conciliación de carácter puntual ou durante os períodos de vacacións escolares,  que teñan lugar entre o 1 de xaneiro e o 8 de setembro  de 2023. 
Os requisitos da convocatoria son os seguintes:
a) Que o neno ou a nena sexa menor de trece anos.
b) Que ambos os pais/nais, persoas titoras, acolledoras, gardadoras con fins adoptivos, familias monoparentais ou pais/nais con custodia non compartida estean efectivamente traballando.

O ligazón á convocatoria é o seguinte: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS412A&anno=2023&numpub=1&lang=gl

Lembrade que o prazo é o seguinte: do 05/07/2023 ao 15/09/2023 

Se precisades axuda para a súa tramitación ou ampliar a información contactade con nós. Saúdos!

——

Estas ayudas están enfocadas a las familias con niños y niñas residentes en Galicia  de hasta doce años de edad, estos incluidos, para la atención de necesidades de conciliación de carácter puntual o durante los períodos de vacaciones escolares,  que tengan lugar entre el 1 de enero y el 8 de septiembre  de 2023.
Los requisitos de la convocatoria son los siguientes:
la) Que el niño o la niña sea menor de trece años.
b) Que ambos padres/madres, personas tutoras, acogedoras, guardadoras con fines adoptivos, familias monoparentales o padres/madres con custodia no compartida estén efectivamente trabajando.

El link a la convocatoria es el siguiente: https://sede.junta.gal/detalle-procedimiento?codtram=BS412La&anno=2023&numpub=1&lang=gl

Recordad que el plazo es el siguiente: del 05/07/2023 al 15/09/2023
Si necesitáis ayuda para su tramitación o ampliar la información contactad con nosotras. Saludos!

SAÍR RÁPIDO