Rosa Fontaiña é a coordinadora dá Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos dende o seu local na rúa Oliva, 12. A función principal deste organismo é prestar atención, asesorar e acompañar ás mulleres vítimas de violencia de xénero. Segundo as súas últimas comparecencias, a crise ten aumentado o número de vítimas con fillos o seu cargo.

Coas novas necesidades que se presentan, as mediadoras dá Rede están con constante reciclaxe. Nestes días lévanse a cabo as xornadas de formación, que serán clasuradas por Fontaiña coa charla sobre as experiencias dá Rede, dás que conversou con este medio.

Que é o que debe saber unha persoa que vai tratar cunha vítima de Malos Tratos?
Teñen que ter sensibilidade para recoñecer á muller con problemas. É moi importante ter empatía coa vítima. Non serve todo o mundo. Na Rede temos un protocolo que seguen as mediadoras é que asegura a discreción e a confidencialidade.

Hai solución para acabar coa violencia de xénero?
Non é algo que se poida erradicar. Vivimos nunha sociedade machista, onde ou home quere impor a súa vontade. Para que isto cambie ten que pasar moito tempo. É preciso Educación na Igualdade, que non estase impartindo nos centros de ensino privado; nos públicos a situación está mellor.

Hai casas de acollida dabondo para dar resposta á demanda?
Non. Hai menos centros que antes e a necesidade segue sendo a mesma. Agora en Vigo non hai centro de acollida, hai centro de emerxencia e pisos de saída, que dan servizo a 20 persoas.

https://www.atlantico.net/articulo/vigo/todo-sistema-falla-loitar-maltrato-necesaria-prevencion-social/20110412080519118477.html

SAÍR RÁPIDO