FINALIDADE
Proporcionar ás alumnas unha experiencia educativa para o benestar e autoliderazgo, nun clima de bo humor en grupo.

OBXECTIVOS
– Facilitar o estar presente nunha mesma.
– Diferenciar a identidade persoal, identidade de xénero.
– Sentir como funciona o propio corpo: recoñecer, percibir, identificar sensacións.
– Distinguir a emoción saudable da que non o é, aumentar a autoconfianza.
– Conectar coa curiosidade, a capacidade de diversión; gozar en grupo.
– Aprender recursos de benestar para incorporar ao  día a día.

SAÍR RÁPIDO