Xornada para a reflexión e o debate entre colectivos. Coñeceremos as diferentes metodoloxías empregadas, o traballo dende a perspectiva de xénero e as liñas de intervención fundamentais de cara o futuro. Queremos potenciar o coñecemento mutuo e a coordinación entre as organizacións para a consecución dunha sociedade libre de violencias baseada nunha xustiza real e efectiva.

  • COLECTIVOS INVITADOS:
    • ORMUSA: Mulleres Salvadoreñas pola Paz.
    • FUNDACIÓN EOMAIA: Proxecto DI.ME


SAÍR RÁPIDO