O obxectivo principal é conquerir que as voluntarias posúan os coñecementos
necesarios para seguir desenvolvendo habilidades que lles permitan un desempeño
máis operativo das súas funcións e mellorar o proceso de contención e de
comunicación psico social coas mulleres en procesos de violencia e co entorno.


Esta formación realízase con motivo de actualizar os coñecementos das voluntarias
que veñen traballando na Rede dende o seu comezo, e para intercambiar
experiencias coas voluntarias. Actualízase a formación en trámites xudiciais,
policiais, de servizos sociais e de habilidades sociais no acompañamento ás
mulleres.

SAÍR RÁPIDO