Últimos Eventos Pasados

OFERTA DE EMPREGO

Posto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/s: - UNHA  DIPLOMADA EN TRABALLO SOCIAL (75% das xornada). Requisitos xerais: Empadroado en Vigo antes do 01/01/2023. Inscrita como demandantes de emprego no SPEG. Posuír o perfil para o posto solicitado Outros requisitos: - Formación en violencia de xénero.

SAÍR RÁPIDO