Rosa Fontaíña, coordinadora da Rede de Mulleres Veciñais contra os malos tratos, acudiu a Atlántico TV para alertar do aumento de casos de violencia de xénero e a falta de medios para facerlle fronte.

https://www.atlantico.net/articulo/entrevista-a/rosa/20230719185205992380.html

SAÍR RÁPIDO