No que vai de ano xa son máis do dobre as mulleres atendidas e o número de servizos prestados con relación ao 2016.

O incesante goteo de mortes de mulleres por violencia de xénero rexistradas en distintos puntos da xeografía española fixo saltar todas as alarmas. A Rede de Mulleres Veciñais contra vos Malos Tratos foi a primeira en percibir a preocupación existente entre a poboación feminina de Vigo e a súa área metropolitana. Demóstrano os douscentos servizos que levou a cabo tan só nos dous primeiros meses deste ano. A cifra supón máis do dobre que a do mesmo período do 2016, cando rexistrou 72 servizos.


Tamén o número de mulleres atendidas foi moi superior no que vai de ano, como demostran as 72 que pasaron polas dependencias do Casco Vello fronte ás 33 do pasado ano entre xaneiro e febreiro. En todo o 2016 atendeu a unhas duascentas mulleres en oitocentas ocasións. Entre os motivos que fan deste servizo uno dos máis eficaces da área de Vigo figuran case vinte anos de experiencia e a rapidez na atención.
«Hai que destacar que se atende ao momento e que a maioría chega sen cita. Debemos de ser as únicas que atendemos ao momento, sen ter que pedir cita previa, e se a situación requíreo, estamos dúas horas e pico cunha persoa», comenta Rosa Fontaiña, portavoz e coordinadora da Rede. Entre os servizos que presta están os acompañamentos a diferentes espazos, como xulgados, centros sanitarios, oficinas dos corpos de seguridade e, en xeral, a xestionar todo tipo de trámites, e mesmo ás propias casas das mulleres para axudalas a recoller os enseres.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2017/03/07/muertes-violencia-genero-disparan-consultas-rede-mulleres/0003_201703V7C2999.htm

SAÍR RÁPIDO