Por non ferir sensibilidades, por falta de costume, só se o intúo, só pregunto se sospeito malos tratos ou non o fago por non ter interiorizado a necesidade de facelo, aínda que sei que é importante. Así contestan algúns médicos de Atención Primaria de Vigo á pregunta de se expoñen aos seus pacientes a cuestión. É ou foi vítima de malos tratos, segundo o informe «Estudo diagnóstico sobre vos efectos dá violencia de xénero na saúde dás mulleres» dá Rede de Mulleres Veciñais realizado a través de enquisas entre usuarias e médicos dos centros de saúde. Sete de cada dez médicos recoñecen que non ou preguntan: como marcan as recomendacións clínicas dá PAPPS e a OMS? por falta de tempo.

Con todo, ou 62% recoñece seguir o protocolo da Xunta en materia de violencia de xénero. Unha opinión máis crítica mostra a coordinadora da Rede, Rosa Fontaíña, que observa deficiencias nos centros de saúde e bota de menos a atención e o compromiso de médicos e hospitais, xa que só contestou á enquisa ou 31% dous profesionais.

Con todo, os médicos de cabeceira representan un lugar de auxilio para as mulleres maltratadas, despois dá Policía e dos Servizos Sociais, por esta orde. Segundo o estudo, a metade dá enquisa recoñece acudir ao servizo de Atención Primaria ante calquera problema de saúde, e delas un 19% vai máis dunha vez ao mes. A media de tempo que as mulleres sofren malos tratos é de 2 a 5 anos. Segundo este informe, o 57% delas presenciase esta situación durante a súa infancia. Ata ou 50% dás enquisadas pola Rede asegurou que sufriu a súa primeira agresión entre os 21 e os 25 anos.

Os datos son positivos en canto a formación, posto que o 41% dous sanitarios que contestou a enquisa asegurou que recibiu formación específica en violencia de xénero.

https://galego.farodevigo.es/sociedad-cultura/2010/11/25/rede-mulleres-denuncia-tres-diez-medicos-familia-pregunta-pacientes-sufren-malos-tratos/494544.html

SAÍR RÁPIDO